עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

פרופיל המשרד

המשרד עוסק בתכנון מתקני חשמל ובקרה לרבות מערכות מתח גבוה, מערכות מתח נמוך, גנרטורים, מערכות אל-פסק ומתקני המרה.

בתחום מבנים אנו עוסקים בתכנון מבני תעשייה, בתי חולים ומרפאות, מבנים מסחריים, משרדים, בתי מלון ומגורים.
בתחום תעשייה אנו עוסקים בתכנון כולל לרבות תשתיות חשמל ותקשורת, לוחות MCC, כוח מאור ובקרת תהליך.
בתחום תשתיות אנו עוסקים ברשתות לחלוקת אנרגיה במתח גבוה ובמתח נמוך, תשתיות לכבלי טלפון וטל"כ, תאורת רחובות ותאום תשתיות תת קרקע.
בתחום מערכות בקרה אנו עוסקים בבקרת מבנים, בקרה תעשייתית, מערכי שינוע ייצור ובקרת תהליך. שירותי ההנדסה בתחום זה כוללים אפיון, תכנון מערכות הבקרה, וכתיבת תוכנה אפליקטיבית, אינטגרציה של מערכות לרבות תכנון חשמלי, תכנון מכשור ובקרה, פיקוח, הדרכת מפעילים ומסירת המתקן. שרות אינטגרציה מלא או מרכיבים לפי בחירת המזמין.
בתחום הנדסת מים והנדסה סביבתית אנו עוסקים בתכנון חשמל ובקרה לתחנות שאיבה למים וביוב, תכנון מכוני טיהור שפכים, תכנון מתקני טיהור תעשייתיים לרבות תשתיות לוחות MCC, מכשור ותוכנה אפליקטיבית.
עבודת התכנון במשרד מתבצעת בסיוע ציוד מחשוב לביצוע עבודות השרטוט, חישובי תאורה, חישובי זרמי קצר, בחירת הגנות סלקטיביות ובחירת הכבלים.

למשרד שני סניפים המעסיקים 20 איש:
סניף מרכז מונה 14 איש – 8 מהנדסים מתכננים, 4 הנדסאיות בכירות.
סניף צפון (ג. איטקין מהנדסים בע"מ לשעבר) מונה 10 איש.

כל עבודות המשרד מבוצעות באופן ממוחשב לרבות חשובי זרמים, תאורה, בחירת ציוד וכבלים, חישובי כמויות, שרטוט והדפסה.

נשמח להימנות על צוות היועצים בפרויקט עבורכם.